Skip to main content

Pengar att söka för sjöfarts-FOI

08 mars 2017

Under 2017 finns 60 miljoner kronor avsatta för finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Syftet är att bidra till sjöfartens utveckling och att stärka dess roll i transportsystemet.

Sjöfartsverkets pressmeddelande:

"Sjöfartsverket samverkar med Trafikverket kring beslut om finansiering av projekt genom sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. Enligt International Maritime Organization, IMO, förväntas sjöfraktens transportarbete öka med 30 – 46 procent till 2020 och med 150 – 300 procent till 2050. Sjöfartsverket har därför prioriterat sju forsknings- och utvecklingsområden som ska bidra till en effektivare, säkrare och miljömässigt mer hållbar sjöfart.

– En stor del av medlen är redan intecknade av fleråriga projekt men utrymme finns för att ta ombord ytterligare projektförslag. Intresseanmälningar i form av projektförslag inom sjöfartsområdet tas emot löpande och behandlas alltefter förslagen inkommer, säger Göran Rudbäck, forskning- och utvecklingssamordnare på Sjöfartsverket.

De förslag som kommer in behandlas i samband med återkommande möten om Trafikverkets portfölj för sjöfartsforskning. Efter beredning fattar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket beslut i samråd.

Välkommen med ditt förslag till projekt som kan bidra till att förnya, utveckla, stärka och förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart. Nästa deadline för intresseanmälningar är den 3 april 2017."

Mall för intresseanmälan och information om vart den sänds elektroniskt finns på: http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sjofarte...


Dela på