Skip to main content

Priser för dryg miljon firades på belöningsdagen

05 Maj 2021

Pandemin stoppade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag förra året. Därför blev det dubbelt firande online i år. Totalt delades 72 belöningar ut till ett värde av en dryg miljon kronor för åren 2020 och 2021.

Det senaste året har inget varit som vanligt. Död, sjukdom, oro, konkurser, arbetslöshet och social isolering har drabbat många människor, konstaterade den tidigare EU-ministern Cecilia Malmström när hon som hedersgäst höll belöningsanförandet.

– Trots det har vi haft mat och förnödenheter i affärerna. Hundratusentals sjömän har sett till att den globala handeln har fungerat; att vi har fått våra varor, att fabrikerna har fått sina komponenter och att värde- och leveranskedjorna kunnat flyta. 80 procent av alla varor transporteras till sjöss. Det blir elva miljoner ton gods om året.

Samtidigt som sjöfarten är navet i den globala handeln har många sjömän drabbats hårt under pandemin. 

– Hundratusentals har lidit. Många har varit strandade på sina skepp. Många har varit åtskilda från sina familjer under lång tid. 200 000 sjöman väntar fortfarande på att få komma hem. Många har inte fått betalt, rederier har gått i konkurs och den arbetsrättsliga situationen är oklar. Den här frågan har inte uppmärksammats, den har inte blivit föremål för olika typer av åtgärdspaket och måste börja diskuteras.

Därför tycker också Cecilia Malmström att belöningsdagen är mer betydelsefull än någonsin.

– Nu är det extra viktigt att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som gjort innovativa och viktiga insatser inom sjöfarten. Det är därför en stor ära att gratulera alla som får ta emot belöningar idag.

För åren 2020 och 2021 delades 61 arbetsbelöningar ut för idéer och insatser som förbättrat arbetsförhållanden och fritid till sjöss. Därtill lades idrotts- sjöräddnings- och hedersbelöningar samt litteraturpriser. När den en och halv timma långa belöningsdagen var över hade totalt 72 priser delats ut till ett värde av en dryg miljon kronor.

En av de som uppmärksammades och som också intervjuades på länk var juristen och sjöfartsprofilen Lena Göthberg. Förra året tilldelades hon stiftelsens hedersbelöning, bland annat för att hon ligger bakom en av världens största podcasts om sjöfart.

– Jag irriterade mig på att så många inte kände till sjöfarten.  Så hur når man ut, speciellt till ungdomar? Jo, genom podcasts. Och eftersom jag hade arbetat en del sociala medier så insåg jag att det inte var så svårt att starta en pod. 

För att nå så långt ut i världen som möjligt sänder sina intervjuer med sjöfartsprofiler på engelska. När hon började 2015 satte hon upp målet att hälften av hennes gäster så småningom skulle vara kvinnor. Dit har hon nått nu.

– Det handlar om att bestämma sig och att, precis som med allt annat jämställdhetsarbete, börja mäta. Jag har också en fördel av att jag är medlem av i WISTA international (Women’s International Shipping & Trading Association) och har ett fantastiskt stort kontaktnät med kvinnor som arbetar inom sjöfartsnäringen.

Förra året fick WISTA International status som observer inom IMO, den internationella sjöfartsorganisationen som hade ”empowering women” som tema för sjöfartsåret 2019.

– Jag tror det blev en draghjälp för att uppmärksamma kvinnor och göra dem synliga inom industrin. Plötsligt fick de möjlighet att ta ett steg framåt och visa att ”här är jag och jag är också med och jobbar i sjöfartsnäringen”. Jag var på World Maritime University’s konferens på temat och jag tyckte det var en sån cool känsla. Det var bara kvinnor, från hela världen, som arbetade inom sjöfartsnäringen som samlades och diskuterade olika frågor.

Lena Göthberg är den första kvinnan som fått en hedersbelöning. Det är särskilt roligt, sa hon, samtidigt som omnämnandet också gjort podden mer känd. För den som inte lyssnat tipsade hon om ett avsnitt – nummer 140.

– Det är en intervju Lesley Warrick, ansvarig för Seafarer’s house vid Port Everglades. Det får en att förstå hur stora hjältarna är inom sjöfarten som sett till att samhället inte har stått still under pandemin.

För 2021 delades ingen hederbelöning ut, men väl ett hedersomnämnande som tilldelades rederiet Viking Supply Ships för att de utmärkt sig genom att personalen skickat många förslag. Nedan finns länkar till 2020 och 2021 års övriga belöningar.Related content: 


Dela på