Skip to main content

Psykiska ohälsan inom sjöfarten lägre än väntat

22 december 2022

Enligt en förstudie från Lighthouse och Trafikverket söker en av tio inom sjöfarten vård för psykisk ohälsa. Det är inte så illa som forskarna bakom studien först trodde.

– Vi gjorde en stor registerstudie där vi lyfte personer med certifikaten ”inre fart” och ”fiskare” ur sjöfartsregistret och körde dem mot Socialstyrelsens olika sjukdoms- cancer- och mortalitetsregister. När vi fick tillbaka siffrorna från Socialstyrelsen så visade det sig att den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i gruppen var psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman som idag är forskningschef på VTI.

Att folk sökte vård i så stor omfattning för depression, stress, utmattning etc, var en stor och alarmerande överraskning och sedan dess har forskarna velat göra en större studie på psykisk ohälsa – en som omfattar hela sjömansregistret. Och det är precis vad som gjorts i förstudien Psykisk ohälsa i sjöfarten.   

– Under perioden 2011 till 2021 så har tio procent av medlemmarna i sjöfartsregistret sökt vård för psykisk ohälsa. Det är inte så illa som vi trodde. Vi har inte kunnat jämföra med någon ann yrkeskategori men jag tror inte att en av tio gör sjöfarten sticker ut som speciellt drabbad av psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman.

Av de som drabbats är det dock fler som legat inlagda inom slutenvården än som sökt sig till öppenvården. Det kan tyda på att det finns ett mörkertal, att det finns fler som är i behov av hjälp men som inte söker det.

– En enkel förklaring till att man söker vård sent skulle kunna vara att man inte kommer i kontakt med vården lika enkelt som de som har ett landbaserat yrke. Det är långt ifrån alla rederier och företag som erbjuder företagshälsovård.

– Sedan har vi den kulturella biten, på många håll är det tyvärr fortfarande inte accepterat att ha den här typen av besvär. Det har blivit mycket bättre inom sjöfarten, men det är nog inte lika accepterat som inom övriga segment, säger Joakim Dahlman.

Historiskt sett har intendenturpersonalen inom sjöfarten varit värst drabbad av psykisk ohälsa. Men enligt förstudien är det inte så nu. I stället är det manskap på däck som drabbas mest följt av manskap i maskin. Först därefter kommer intendenturen.

– Det hade jag inte kunnat gissa mig till. Jag trodde nog att intendenturen skulle sticka ut, följt av maskin.

Att manskap på däck drabbas mest av psykisk ohälsa tror Joakim Dahlman kan ha med ökad stress att göra.

– Där har det ofta skurits ner mer och färre personer ska göra mer jobb. Dessutom har det tajtats till i alla ändar. Det ska gå fortare, det ska lastas mer, det ska förbrukas mindre bunker och hamnstoppen ska vara kortare och så vidare. Arbetsförhållandena har blivit mer pressande vilket möjligen kan innebära att man får en ökad ohälsa som ett brev på posten, säger Joakim Dahlman.

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie har författats av Joakim Dahlman (VTI) Per Henriksson (VTI) Helena Selander (VTI) Monica Lundh (Chalmers). Projektet har genomförts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, som drivs av Lighthouse.


Dela på