Skip to main content

Rätt ljus ger mer utvilad besättning

26 januari 2017

Att få tillräckligt med sömn är en utmaning för många människor. För fartygspersonal vars arbete inte följer den normala dygnsrytmen blir det en ännu större utmaning, särskilt om du dessutom lägger till faktorer som buller och rullande sjögång. I en rapport som SSPA utfört åt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har man gått igenom hur rätt sorts ljus kan underlätta att ge ombordanställda en bättre dygnsvila.

Bland alla faktorer ombord som påverkar sömn och vakenhet kanske ljusets inverkan är mindre känd, skriver SSPA i rapporten och tar upp hur en ljuskälla med blått ljus rätt använt kan gynna vår dygnsrytm. Ljus med blå våglängder som liknar vanligt dagsljus har en förmåga öka vår vakenhet när vi utsätts för det. När vi sedan inte utsätts för det, t. ex. på kvällen, tar produktionen av melatonin över vilket gör oss naturligt trötta och ger en god sömn.

Strategiskt användande ljushanteringstekniker kan hjälpa besättningsmedlemmar att anpassa sig till att arbeta bättre nattetid i stället för dagtid. Det tar cirka 5-6 dagar med hjälp av ljushanteringsteknik för att fullständig anpassa sig till nattarbete.

Läs hela rapporten från SSPA här nedan.

Attachments: 

Rapporten om fartyg, människa och jlusmiljö


Dela på