Skip to main content

Rätt styrmedel kan öka svensk produktion av biodrivmedel

14 oktober 2021

I en rapport som släpptes idag bedömer Energimyndigheten att svensk produktion av motsvarande tio terrawattimmar biodrivmedel, såsom HVO för sjöfarten, skulle kunna vara verklighet år 2030. Men då krävs styrmedel som minskar risker och merkostnader för dem som investerar i nya biodrivmedelstekniker.

De svenska styrmedlen för att främja biodrivmedel har hittills främst riktats mot användarsidan. Framför allt reduktionsplikten väntas driva fram en kraftigt ökad biodrivmedelsanvändning, i storleksordningen 50 TWh, till 2030", skriver Energimyndigheten i rapporten Styrmedel för nya biodrivmedel.

Trots detta var endast 12 procent av de biodrivmedel som användes i Sverige förra året baserade på svenska råvaror och de fossilbaserade raffinaderierna planerar att möta reduktionsplikten genom att i huvudsak importera konventionell HVO från t.ex. animaliska fetter och använda frityroljor.

Sverige har dock goda biomassatillgångar jämfört med många andra länder och uttaget bedöms kunna öka med runt 50 terrawattimar till 2030 inom hållbara ramar, vilket motsvarar runt 30 terrawattimmar om allt skulle omvandlas till biodrivmedel. Denna biomassa består dock i huvudsak av restprodukter från jord- och skogsbruk som grenar och toppar, bark, sågspån, lignin och halm, vilka bygger på lignocellulosa. För att omvandla dessa råvaror till biodrivmedel krävs nya tekniker som ännu inte används kommersiellt.

Att utveckla nya tekniker innebär risker och merkostnader för den som investerar i dem medan nyttan i regel tillfaller samhället som helhet. Därför är investeringarna i nya tekniker ofta lägre än vad som vore samhällsekonomiskt optimalt. Energimyndigheten föreslår därför en kombination av investeringsstöd. En förstärkning av Industriklivet med 1,2 miljarder årligen ger ett ökat stöd till såväl forskning, förstudier och demonstration som fullskaliga investeringar och en riktad kvot i reduktionsplikten för råvaror som främst består av lignocellulosa ska främja att dessa omvandlas till drivmedel vilken inte går med dagens tekniker.

Till Energimyndighetens rapport


Dela på