Skip to main content

Rapport och video från seminarium om finansiering

28 oktober 2015

Det finns goda möjligheter för den maritima sektorn att få finansiering från EU för forskning och innovation kommande år, det är slutsatsen från Lighthouse seminarium om finansieringsmöjligheter den 28 oktober.

35 deltagare från många olika delar i den maritima sektorn deltog på seminariet den 28 oktober, som började med Åsa Burman, Lighthouse, och Carl Carlsson, Föreningen Svensk SJöfart, som presenterade plattformarna Lighthouse respektive Zero Vision Tool. Efter det introducerade Thomas Bräck och Marian Mikheil, från Swerea IVF, Enterprise Europe Network (EEN), det största nätverket i sitt slag i världen som bland många saker hjälper småföretag att få kontakt med varandra, med akademi och med offentlig sektor. De har en databas som heter EEN Match där aktörer kan erbjuda eller be om tjänster och till exempel hitta partners för olika EU-projekt.

- Det är en online-tjänst som fortsätter att växa och blir mer och mer effektiv och vi rekommenderar verkligen berörda parter för att ta en närmare titt på den, säger Thomas Bräck.

Enterprise Europe Network presenterades av Thomas Bräck och Marian Mikheil.

Cecilia Nilsson, regionutvecklare på Västragötalandsregionen, tog sedan över för att berätta om EU:s InterReg-program och EU:s regionalfondsprogram. Den maritima sektorn är en av fem prioriterade områden som Västsverige.  
- Framgångsfaktorer är triple helix samverkan och att se till arbeta tillsammans med småföretag. Idag fokuserar också båda dessa program på kommersialisering av forskning och innovation, Cecilia Nilsson.

Den sista och största delen av seminariet ägnades åt Horisont 2020-programmet, som presenterades av Esa Stenberg på Vinnova. Han gav viss grundläggande information om programmet, vilket är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med nästan 80 Mdr Euro tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Han visade också på flera olika utlysningar inom de kommande programmen som kan vara av intresse för den maritima sektorn.

- I era ansökningar är det det en sak som är viktigare än allt annat och det är att visa på effekten av projektet. Detta är det som utvärderna tittar på först, säger Esa Stenberg. 
Ett normalt Horizon2020-projekt deltar normalt 8-12 projektpartners, företrädesvis från industrin, SMF, akademi och institut, och de måste komma från minst tre olika medlemsstater eller associerade medlemsländer.

Esa Stenberg gjorde ett gott jobb i att göra Horizon2020 begripligt även för nya deltagare som inte sökt denna typ av finansiering tidigare.

EU:s InterReg-program och regionalfondsprogram presenterades av Cecilia Nilsson frän Västra Götalandsregionen

Attachments: 

Lighthouse presentation (på engelska)

ZVT presentation (på engelska)

EEN presentation (på engelska)

InterReg presentation (på engelska)

Horizon2020 presentation (på engelska)


Dela på