Skip to main content

Riksdagsfrågor efter Lighthouserapport

10 november 2017

Lighthouse rapport om nordisk sjöfartsforskning och innovation leder till frågor i riksdagen. Moderata riksdagsledamöterna Johan Hultberg och Boriana Åberg frågar i varsin skrivelse till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vad regeringen gör för sjöfartsforskningen.

I Lighthouserapporten kommer det bland annat fram att Sverige öronmärker mindre pengar till sjöfartsforskning, jämfört med de nordiska grannländerna. Samtidigt finns en stor önskan bland de maritima nordiska aktörerna om samarbete kring forskning, innovation, utveckling och demonstration inom sjöfartssektorn.

De båda riksdagsledamöterna tar fasta i det ovanstående och skriver:

” Ämnar statsrådet och regeringen se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor gällande sjöfartsforskning?” – Boriana Åberg (M) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/sjofa...

” Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD inom sjöfartssektorn?” – Johan Hultberg (M)  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stark...

Skriftliga frågor kan ställas året om av riksdagsledamöter till statsråden och frågorna besvaras även skriftligen. Svar på frågorna väntas nästa vecka.

Satsning på sjöfartsforskning nödvändig för att nå svenska klimatmål


Dela på