Skip to main content

Säkrare sjöfart genom tillämpad ergonomi inom fartygsdesign

21 december 2016

Det är viktigt att ha besättningen i åtanke när nya fartyg designas. Om fartygsdesignen inte är optimerad för besättningen och deras arbete kan både säkerheten och fartygets effektivitet påverkas. Det skriver PhD Steven Mallam, Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska högskola, i sin nyligen presenterade doktorsavhandling.

Steven Mallam har undersökt och identifierat strategier som underlättar genomförandet av användarcentrerade designlösningar när nya fartyg utvecklas och som i slutändan kan optimera arbetsmiljön för besättningen ombord. Mallam konstaterar att dagens skeppsbyggnad prioriterar tekniska aspekter, konstruktionskostnader och övergripande operativa effektivet medan frågor om den mänskliga faktorn och detaljer kring arbetsmiljöns utformning ofta förbises. Samtidigt visar forskning att otillräcklig design leder till fler mänskliga misstag och olyckor inom sjöfarten. Något som visar vikten av användarcentrerad design. 

Huvudsyftet med Steven Mallams avhandling har varit att bättre förstå hur ergonomlösningar och dess implementeringar kan integreras i fartygsdesign och skeppsbyggnad. Mallam argumenterar för att konstruktionen och utformningen av ett fartygs arbetsmiljö påverkar hur besättningen ombord utför sina arbetsuppgifter och det behöver man ha i åtanke tidigt, under ett fartygs konceptutveckling.

Resultat från Mallams forskning har använts för att utveckla nya skräddarsydda metoder och verktyg för att integrera ergonomi i skeppsbyggnad. Ett visuellt datorprogram som kallas E-SET, (Ergonomic Ship Evaluation Tool) har tagits fram för att fungera som en virtuell mötesplattform och ett visualiseringsverktyg för att underlätta kommunikationsprocesser mellan tvärvetenskapliga intressenter. Programmet är också särskilt inriktat på att ge ergonomer och besättning en större möjlighet att vara med och bidra under ett fartygs utveckling.

Mallam skriver i sin avhandling att förbättrade konstruktionslösningar kan åstadkommas genom att bättre utnyttja besättningens kunskap och erfarenhet. Men det krävs en attitydförändring för att ergonomi och användarcentrerad design ska få genomslag inom sjöfartsindustrin. Det behövs framgångsrika föregångare inom industrin som kan bidra till främja och tillämpa ergonomi inom fartygsdesign.

För mer information, läs Steven Mallams avhandling “Distributed Participatory Design in Multidisciplinary Engineering Projects: Investigating a Sustainable Approach for Ship Design & Construction”.


Dela på
Senaste nytt