Skip to main content

Samarbete bra men svårt att få till inom energieffektivisering

10 december 2018

Enligt tidigare forskning kan det vara bra för aktörer som vill bli mer energieffektiva att samarbeta med andra i frågan. Men i praktiken är det inte så lätt. Det visar en licenciatuppsats av Josefin Borg på Chalmers.

Hon har själv erfarenheten. På institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper  arbetade Josefin Borg först ett par år som projektledare och var inblandad i flera samverkansprojekt mellan Chalmers, myndigheter och industri. När möjligheten dök upp att börja doktorera tog hon den.

– Min anställning har varit delad mellan Chalmers och Sweship Energy under min licentiatperiod.

Det är just arbetet i Sweship Energy – ett samarbete kring energieffektivitet mellan ett tiotal rederier som drivs och administreras av Svensk sjöfart – som Josefin Borg kartlagt i sitt licentiatarbete.

– Jag har tittat på organiseringen och ledningen. Vilka är utmaningarna? Hur har arbetet förändrats över tid? Vilka praktiker har man haft?

I ett rent ekonomiskt perspektiv finns det åtgärder som rör energieffektivitet som borde ha implementerats av företagen inom Sweship Energy. De skiljer sig från företag till företag, men av olika skäl har det inte gjorts. Och det är just därför man bestämt sig för att samarbeta och hitta ett forum där de får kunskap och stöttning av varandra. Men det är lättare sagt än gjort.

– Det här med samarbete har börjat växa inom forskningslitteraturen kring energieffektivisering. Men ingen har tittat på hur man genomför det i praktiken. Inom andra forskningsområden har man dock gjort det, och jag använder mig av de lärdomar som faktiskt finns men som inte hittat in i litteraturen kring energieffektivisering.

Hennes studie ”Collaborating for energy efficient shipping - an ethnographic study”
visar att de finns flera utmaningar. För det första kan det vara svårt att få till en finansiering – inom Sweship energy har mycket tid lagts på att söka offentliga medel.

– De är inte lätt att hitta och man har fått anpassa verksamheten efter de krav som finansiärerna har. Det är ett exempel på vad som kan påverka utvecklingen i ett sådant här samarbetsprojekt.

En annan utmaning är att utveckla och hitta en gemensam vision.
– Rederierna är ju väldigt olika som organisationer. Vissa har jobbat mycket med energieffektivisering och ligger långt framme medan andra vill komma igång.

Det blir inte heller lättare av att samarbetsmiljöerna ständigt förändras. Nya aktörer kommer in, andra faller bort eller blir mindre aktiva på grund av finansiering, organisationsförändringar eller annat.
– Det är mycket som påverkar, både inifrån och utifrån.

Detta leder i sin tur att det är svårt att hålla ett långtidsperspektiv. Därför måste man ofta improvisera sig fram utan en tydlig plan.

– Man rör sig åt det hållet som är möjligt. Och till skillnad från samarbeten inom andra områden så utgör inte tidsbrist något hinder, utan det rör sig om ganska långsamma processer. Mycket handlar om att man gör det för första gången. Man har ingen erfarenhet.

I början av 2018 tog Sweship energys sista offentliga finanseringsperiod slut och projektet står just nu utan finansiering.

– Det har också skett förändringar inom management teamet och just nu står man inför ett stort vägskäl. Antingen lägger man ner eller så tar man nya krafttag och går in i en ny fas, säger Josefin Borg.


Dela på