Skip to main content

Se seminariet om förnybara sjöfartsbränslen

06 oktober 2016

(Video ej längre tillgänglig.)

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser i atmosfären. Vad innebär detta för sjöfarten och den maritima sektorn? 

Powerpoint som PDF hittar du här

Sjöfarten kommer att behöva införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort sikt på grund av tuffare miljökrav kopplat till bränslekvalitet och utsläpp samt på lång sikt för att minska sektorns koldioxidutsläpp. Det finns ett behov av mer kunskap om alternativa drivmedel från ett sjöfartsperspektiv liksom ett behov av att lära av de tidiga erfarenheter som gjorts med olika förnybara sjöfartsbränslen.

Kunskapscentret f3 och Lighthouse bjuder in till en eftermiddag fokuserad på förnybara sjöfartsbränslen. Möt framstående forskare inom området och diskutera praktiska erfarenheter från företag i branschen. Var står vi nu vad gäller alternativa bränslen inom sjöfarten och när kan elektrobränslen vara intressant? Hur ser teknikutvecklingen och de tekniska möjligheterna för gas och metanol ut och vad kan vi lära oss från företag som använder LNG, metanol och el för sin drift?

Välkommen att få svar på ovan frågor och lyssna på det senaste inom förnybara sjöfartsbränslen!

Program

12.00 - Lunch och registrering

13.00 - Inledning och välkomna - Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse, Johanna Mossberg, föreståndare, kunskapscentret F3

Hur ser det ut inom sjöfarten? – Nulägesanalys och utblick - Bengt Ramne, Professor of the Practice, Chalmers

Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen – en kort introduktion till alternativa bränslen inom sjöfarten - Julia Hansson, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Elektrobränslens roll som drivmedel – under vilka förutsättningar kan elektrobränslen vara intressant för sjöfarten? - Maria Grahn, forskare, Chalmers

Biomassaförgasning för produktion av förnybara drivmedel – status för teknikutvecklingen samt möjligheter och utmaningar med produktion av metan och metanol - Joakim Lundgren, biträdande professor, LTU

14.30 - Fika

Erfarenheter och lärdomar från eldrift - Jeppe Larsen, Ekocharter

Erfarenheter och lärdomar från LNG - Henrik Källson, Thunbolagen

Erfarenheter och lärdomar från metanoldrift - Per Stefenson, Stena

Energimyndigheten – strategi för en fossilfri transportsektor - Kristina Holmgren, senior rådgivare, Energimyndigheten

16.30 - Slut

Moderator: Johanna Mossberg, föreståndare, F3, & Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

OBS! Seminariet riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor intresserade i området. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår, men anmälan krävs. Sista anmälningsdag är 29/9. Utebliven närvaro utan avanmälan debiteras med 500 SEK. Seminariet kommer att hållas på svenska.


Dela på