Skip to main content

Se seminariet Så blir den nationella flottan grön!

17 oktober 2023

Vad händer avseende omställningen inom den nationella sjöfarten i allmänhet och inom den statliga flottan i synnerhet? Seminariet Så blir den nationella flottan grön som genomfördes den 16 oktober ger dig svaren. Se det här i sin helhet.

Del 1: 

Del 2: 

Program

9:30-10:00 Kaffe och registrering

10:00 Dagens moderator Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse och Joel Smith, tf GD Sjöfartsverket inleder och hälsar välkomna

Tema - Operationella åtgärder

 • Anpassning av körmönster för lägre förbrukning - Björn Andreasson, nationell koordinator, Sjöfartsverket
 • Påverkan på förbrukningen genom ökad automatisering och autonomi - Erik Froste, Rederichef Färjerederiet, Trafikverket

FIKA

 • Eco shipping i praktiken - Kristian Ström tf Arbetsmiljö- och miljöansvarig, Styrsöbolaget
 • Datadriven energieffektivisering av fartyg - Ellinor Forsström, projektledare, RISE

Tema – Teknik

 • Livscykelkostnadsanalys i upphandling samt hybridisering av KBV-001-serien - Jonas Nilson, utvecklingsingenjör, Kustbevakningen

Ca 12:30-13.20 LUNCH        

 • Energieffektiv teknik och nya drivmedel i framtidens isbrytare - Dan Broström, Senior Advisor, Sjöfartsverket

 • Sjöräddningens väg till fossilfrihet - Fredrik Falkman, Innovation, forskning- och utveckling, Sjöräddningssällskapet
 • Metanol som drivmedel – anpassning av motorer, utrustning samt bränsle och bunkring - Albert Wiström, rederiinspektör, Sjöfartsverket

FIKA

Tema - Människan ombord

 • Isrekognosering med drönare - nya arbetssätt, roller och kompetenser - Karl Herlin, befälhavare Atle och Emelie Tingström, projektledare Sjöfartsverket
 • Vilka krav kommer ställas på individen ombord med en grön omställning? - Joakim Dahlman, forskare, VTI
 • Framtidens sjöfarare - människan i centrum i förändringen - Jenny Boije, miljösamordnare Färjerederiet, Trafikverket

Reflektioner om vägen framåt – Erik Froste, Rederichef Färjerederiet, Trafikverket

Avslutning – Joel Smith, tf GD Sjöfartsverket och Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse


Dela på
Senaste nytt