Skip to main content

Se seminariet  ”Utan mer satsningar på Sjöfarts FoI nås inga klimat- och hållbarhetsmål”

03 juli 2022

Om sjöfarten ska bli klimatneutral och även i framtiden trygga landets försörjning och ge rätt förutsättningar för exportindustrin behövs mer sjöfartsforskning och innovation. Detta sägs i den nationella agendan för sjöfartsforskning och innovation, NRIA-sjöfart, vars innehåll presenterades och diskuterades under detta Lighthouse-seminarium i Almedalen den 4 juli.


Dela på