Skip to main content

Se seminariet Vätgas – hope eller hype?

17 Maj 2022

De senaste två åren har vätgas seglat upp som favoritkandidat till att bli framtidens bränsle inom sjöfarten. Hur mycket ligger i det? Hur kan och bör vätgas nyttjas? När kan den börja användas i större skala? Vad kan vi göra med befintliga fartyg som går på fossilt bränsle? Frågorna om vätgas, sjöfart och framtiden är många. På Norges självaste nationaldag sändes seminariet Vätgas - hope eller hype? som ger några svar och presenterar det senaste inom forskningen.


Dela på