Skip to main content

Se seminariet "Vätgasens roll för Sveriges omställning - hur snabbar vi på processerna?"

05 juli 2022

Sveriges energipolitiska mål är att svensk elproduktion senast år 2040 ska vara 100 % förnybar och att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. Alla branscher behöver ställa om, från stål till sjöfart, och flera är beroende av vätgas som energibärare. Se seminariet från Almedalen med start 09.00 på tisdagen.


Dela på