Skip to main content

Se seminariet Vattenburen kollektivtrafik för ett transporteffektivt samhälle

14 mars 2024

Hur kan vattenburen persontrafik bidra till det transporteffektiva samhället och locka fler till kollektivtrafik, gång och cykel? Fredagen den 15 mars 2024 redovisas slutsatserna av forskning- och innovationsprojektet PRoF, med nya kunskapsunderlag om den vattenburna trafikens potentiella roll och funktion. Resultaten diskuteras på plats med mobilitetsexperter och representanter från såväl Trafikutskottet som Regionala kollektivtrafikmyndigheter. Se hela seminariet här med start 10.15.

Del 1 (10.15) https://youtube.com/live/msUT2CrlApw?feature=share

Del 2 (13.00) https://youtube.com/live/0tZcwzHb0Aw?feature=share


Dela på
Senaste nytt