Skip to main content

Se webbinariet Sjöfart, klimat, drivmedel och ekonomi

02 juni 2023

Vilka fossilfria drivmedel kommer kunna användas inom sjöfarten till 2030? Hur påverkar EU:s klimatmål, och vad sker i arbetet mot sjöfartens EU-ETS system? Den 26 maj streamades Webinariet Sjöfart, klimat, drivmedel och ekonomi som tog upp det senaste inom sjöfartens klimatomställning. Se det i efterhand här.

Program
Inledning och syfte med seminariet
Jan van der Horst, Länsstyrelsen

Vilka fossilfria drivmedel kommer att kunna användas till 2030? Kostnadsläge, tillgång och miljöprestanda kommer att presenteras för olika fossilfria drivmedel
Elin Malmgren, Chalmers Energitekniska
Se Elins presentation här

Vilka klimatmål för transporter finns inom EU som styr utvecklingen av regelverk?
Maria Stenström, 2030-sekretariatet
Läs Maria Stenströms PM här
Se Marias presentation här

Nuläget i arbetet med att utforma regelverket för det framtida handelssystemet för utsläppsrätter inom EU med särskilt fokus på sjöfart.
Karl Jivén, IVL – Svenska miljöinstitutet
Se Karls presentation här


Dela på