Skip to main content

Se webinariet Buller – emissionen som inte syns

04 Maj 2021

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet har ökat på senare år. Forskningen på området är dock fortfarande i sin linda och regelverk saknas – detta trots att undervattensbuller behöver behandlas som ett utsläpp. Detta webinarie som hölls den 4 maj ger en bild av kunskapsläget och visar på varför det krävs en helhetssyn inom området.


Dela på
Senaste nytt