Skip to main content

Se webinariet Sjöfarten i EU:s utsläppshandelssystem

26 Maj 2021

För att bidra till ett klimatneutralt EU 2050 vill EU-kommissionen att sjöfarten införlivas i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) – något som kan ske redan nästa år. Vad får det för påverkan på sjöfarten, speciellt den svenska? Och vilka blir effekterna på utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar? Det beror på hur systemet utformas och på webinariet, som streamades den 26 maj, presenteras en första policy brief som tittar närmare på konsekvenserna av ett antal olika förslag.

 Se webinariet

Läs policy brief

Till svenska forskningsprojektet om EU ETS


Dela på