Skip to main content

Se webinariet Vårens resultat från Hållbar sjöfart

17 mars 2021

Trots pandemi har FoI-programmet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket rullat på ytterligare ett år, och den 17 mars presenterades vårens resultat på ett webinar. Den som missade det kan se det här och lära sig mer om säkra transporter av farligt gods, lätta elfartyg, sensorer för autonom säkerhet, psykisk ohälsa och utbildningar för en miljömässigt hållbar sjöfart.

Se webinariet

https://www.youtube.com/embed/KgGENwZ1EIU

 Program


Dela på