Skip to main content

Sjöfart på schemat på Linnéuniversitetets sommarakademi

24 november 2016

På somrarna välkomnar Linnéuniversitet studenter från hela världen till sin sommarakademi. Till sommaren 2017 noterar vi en intressant kurs om maritima transporter på schemat.

Sommarkurserna på Linnéuniversitet har sitt ursprung i den svenska kulturen och ett innovativt tänkande. Kurserna är workshop-fokuserade och erbjuds till student på både grundnivå och avancerad nivå. Kurserna ger 7.5 poäng och hålls på engelska.

Bland kursutbudet finns bland annat en kurs som heter "Motorn i en global ekonomi - maritima transporter". Kursen kan sökas av studenter som har grundläggande behörighet och fokuserar på tekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorer som driver dagens sjöfartsnäring. Vilka faktorer är mest avgörandeför att bygga en livskraftig och hållbar transportindustri?

Mer information hos Linnéuniversitetet.


Dela på