Skip to main content

Sjöfarten måste få ungdomar att förälska sig i den

02 september 2019

Samtidtidigt som 2 000 skolungdomar skeppats ut till Donsö för att få klämma och känna på sjöfarten hölls en pressträff med utbildningsminister Anna Ekström. Hennes budskap:
Sjöfarten måste arbeta hårdare för att få svenska ungdomar att älska dess yrken.

På måndagen smygstartade Donsö Shipping Meet med Dag Noll – en upplevelsebaserad rekryteringssatsning där närmare 2 000 skolungdomar kunde prova allt från att navigera ett fartyg till att rökdyka. På plats fanns också utbildningsminister Anna Ekström (S) som under dagen han med att prata inför studie- och yrkesvägledare om deras roll och uppdrag, döpa ett fartyg och hålla en pressträff.

– Jag är starkt medveten om att det som är branschens stora problem nu är kompetensförsörjningen och där är vi angelägna om ett nära samarbete. Det första jag tänker på är gymnasieskolans yrkesprogram.

Anna Ekström påpekade att yrkesprogrammens söktryck halverats under tio års tid och att det råder brist på ny kompetens i samtliga yrken som programmen utbildar till. Om detta ska förändras krävs samarbete.

– Hur bra utbildningar jag än ser till att det finns på skolorna så måste ni vara med och se till att det finns bra praktikplatser. Ni måste se till att det finns möjligheter för 14-åringar att komma in och praoa hos er så att de får se hur en modern arbetsplats ser ut. Jag tror att det finns så mycket fördomar om smutsiga, osäkra, otrygga och svåra anställningar. Sedan måste ni fortsätta med arbetet ni gör med arbetsmiljöfrågor – det är viktigt för unga människor.

Som ung människa måste man också tänka med hjärtat, inte bara med hjärnan. För tänk vilken mardröm att ha ett jobb som man inte trivs med, fortsatte Anna Ekström. Sen uppmanade hon branschen att göra sitt för att väcka ungdomarnas kärlek.

– Det jobbet måste ni göra. Ingen studievägledare kan väcka den glöden i ungdomars hjärtan.

Efter utbildningsministerns anförande konstaterade Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen, att hans bild är att företagen ställer upp för skolan och att man har ett genuint intresse av att samarbeta med politiken.

– Men samarbete är ofta personberonde och det finns inga offentliga resurser som ser till att dialogen startar upp eller utvecklas, sa han och ställde frågan till utbildningsministern om hon hade några tankar kring hur en näringslivs/skolsamverkan ska säkerställas?

– Det är fråga som jag tar med mig hem, men jag vill påminna om att vi har ett stort samarbete med Svenskt näringsliv och LO:s olika förbund för att stärka yrkesprogrammen med olika former av tävlingar. Det är mycket som måste göras om vi ska vända den här skutan, sa Anna Ekström.


Dela på