Skip to main content

Sjöfartsträff med riksdagspolitiker

13 mars 2017

I en träff med sjöfartsintresserade politiker i riksdagen lyfte Lighthouse bland annat fram vikten av långsiktiga satsningar på maritim forskning och innovation.

Vad var det här för träff? 
- Detta var ett möte om sjöfartsutbildning och forskning i form av en middag i Riksdagshusets partimatsal efter att dagens riksdagsarbete var avslutat- Drygt tre timmar informations- och diskussionsträff, då vi fick presentera sjöfartsrelaterad utbildning och forskning på de olika lärosätena Chalmers, KTH, Sjöfartshögskolan/Linné och GU/Handelshögskolan, vad Svensk Sjöfart gör i området, Lighthouse fokus och verksamhet, hur en redare i form av Stena ser på FoI och framtidens sjöfart, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Ansvariga för inbjudan var Suzanne Svensson (s) och Anders Åkesson (c) som är ledamöter i riksdagens trafikutskott och sjöfartspolitiska talesmän för sina partier. Totalt deltog cirka 20 personer varav merparten var politiker eller politiska sekreterare från trafikutskottet. 
 
Vad vill du att riksdagsledamöterna ska ta med sig från träffen?
- Att det finns utmärkt forskning i världsklass och utbildning inom området i Sverige, att forskning är viktigt för att ligga i framkant och utbilda på rätt sätt för den förändrade arbetssituation vi ser framför oss på grund av bland annat digitalisering. 

Vad mer?
- Att sjöfart och maritima frågor är viktiga för Sverige och det finns både utmaningar och möjligheter som kan ge sysselsättning och exportintäkter parallellt med att vi tar hand om klimat- och miljöutmaningarna. Att det då krävs en väsentligt ökad satsning från statens sida på medel för forskning, utveckling, innovation och demonstration inom det maritima området och att satsningen är långsiktig. Att med mer medel och en långsiktig satsning ökar också intresset för andra duktiga forskare, företag mm att ge sig in i branschen.
 
Hur var responsen på mötet?
- Alla var väldigt intresserade, ställde mycket frågor och flera var kvar och diskuterade efter mötestidens slut. Min uppfattning är att de var nöjda med den information de fått och politikerna uttryckte att de fått mycket mer kunskap och förståelse för frågorna, säger Åsa Burman.


Dela på