Skip to main content

Sjöfartens inkludering i EU ETS spikad

18 april 2023

Tunga delar av EU:s klimatpaket "Fit for 55" har nu definitivt spikats av EU-parlamentet, bland annat sjöfartens inkludering i EU:s handel med utsläppsrätter.

På tisdagen klubbade Europaparlamentet igenom överenskommelserna med EU-länderna från slutet av 2022 om flera viktiga rättsakter som ingår i "Fit for 55" – EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Reformen av utsläppshandelssystemet EU ETS antogs med bred marginal: 413 röster för, 167 röster emot och 57 nedlagda röster. För sjöfartssektorn innebär det att man framöver kommer att behöva köpa utsläppsrätter på samma marknad som industrin och energiproducenter. Med nuvarande prisnivå på utsläppsrätter (runt 100 EUR per ton koldioxidekvivalenter) uppskattar branschorganisationen Svensk Sjöfart att bränslekostnaderna kommer att stiga med motsvarande 30-40 procent, vilket man tror kommer att slå mot svenska exportörer och importörer. Förhoppningsvis kommer detta lättare att motivera satsningar på innovation och nya bränslen. 

Men det är inte alla som behöver betala. När sjöfarten införlivas i EU ETS nästa år det bara större fartyg över 5 000 bruttoton som behöver betala för sina utsläpp – först 40 procent 2024, sedan 70 procent 2025 innan de får stå för 100 procent av sina utsläpp 2026. Mindre fartyg mellan
400-5 000 bruttoton kommer att inkluderas i ”MRV-förordningen” om övervakning, rapportering och verifiering av CO2-utsläpp från 2025 och deras eventuella införlivande i EU ETS kommer att ses över 2026.

Förutom reformen av EU ETS godkände också parlamentet koldioxidtullen CBAM och en social klimatfond.

Några av de svenska EU-parlamentsledamöterna kommenterade tisdagens klartecken så här:
”Det kommer att bli saftigt dyrt för de som släpper ut, samtidigt som vi minskar utsläppen. Jag är riktigt stolt och nöjd över var vi har landat” (Emma Wiesner, C).
”Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel. CBAM är ett historiskt steg för att prissätta alla utsläpp som sker till följd av konsumtion i EU” (Karin Karlsbro, L).
”Samtidigt vet vi att den europeiska industrin befinner sig i ett tufft läge med inflation och energikris. Därför har vi säkerställt att den här ambitionen införs på ett ansvarsfullt sätt som ger vår industri det andrum man behöver i det här läget” (Jessica Polfjärd, M).
”För att skydda hushållen från orimliga prisökningar på till exempel drivmedel och hyror kommer hushållen kompenseras. Vi ser till att alla kan vara med på den gröna omställningen på ett rättvist sätt” (Heléne Fritzon, S).
”Det här är ett otillräckligt paket. Vi vet att så fort vi klubbat igenom det måste vi ta nya tag. Det kommer vi i vänstern att göra både hemma i Sverige och här i EU” (Malin Björk, V).


Dela på