Skip to main content

Sjöfartens omställning kräver hundratusentals nya gröna jobb

16 februari 2023

Vägen mot en fossilfri och cirkulär global ekonomi kommer att förändra arbetsmarknaden totalt inom många sektorer. Det gäller inte minst Sjöfarten, vars omställning kräver en snabb kompetenshöjning och förändring hos världens sjöfolk. Och det kräver i sin tur stora nationella insatser, skriver World Economic Forum i en ny artikel.

Den gröna omställningen kommer att skapa miljontals nya "gröna jobb" inom flera sektorer världen över. Bara industrin för förnybar energi beräknas generera 38,2 miljoner jobb till 2030, skriver World Economic Forum i artikeln Why skills is vital for energy transition som publicerades i förra veckan.

Men det är inte bara nya jobb som skapas – omställningsarbetet kräver också att arbetsstyrkan inom flera sektorer måste omskola sig och höja och förändra sin kompetens. Exempelvis måste sjömän som är utbildade att hantera olja och fossila bränslesystem vidareutbilda sig när industrin övergår till framtida alternativa bränsletekniker, såsom väte, ammoniak och batterier.

Dessutom kräver den snabba utvecklingen av ny teknik, såsom artificiell intelligens (AI) och digitalisering, helt nya kompetenser. Nya smarta fartygsteknologier speglar en allmän trend mot en "högutbildad" sjöman som är långt ifrån den traditionella sinnebilden av en råbarkad sjöman.

Så hur snabbt måste kompetenshöjningen ske? Enligt World Economic Forum måste 800 000 sjöfolk vidareutbilda sig för att hantera alternativa bränslen fram till mitten av 2030-talet. Åtminstone om vi ska nå målet om att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius eller mindre till 2050.

Tillgången på kvalificerad arbetskraft och rätt utbildning kommer att vara avgörande för sjöfartens gröna omställning. Samtidigt är samstämmigheten mellan kompetens och miljöpolitik fortfarande svag och fragmenterad i många länder. Dessa har därför svårt att planera för en grön kompetensutbildning, än mindre leverera någon. Detta befarar World Economic Forum kan utgöra en flaskhals för omställningen.

Men det finns hopp. Som tur är står sjöfartens globala utbildningsstandard – STCW-konventionen – inför en omfattande uppdatering och dess innehåll kommer att diskuteras inom en av IMO:s subkommitteér i veckan. Detta innebär en verklig möjlighet för sjöfarten att visa på en internationell samstämmighet i frågan kring vilken kompetens som krävs för att nå uppsatta miljömål.

Men om en omställning ska bli möjlig måste mycket arbete göras på nationell nivå och World Economic Forum uppmanar regeringar världen över ”att säkerställa bättre samordning mellan sina egna departement, ministerier, byråer och myndigheter som är ansvariga för de politiska hävstänger som behöver engageras för att förbereda befolkningar och infrastruktur för sjöfartens koldioxidsnåla framtid”.

Här kommer samarbetet mellan industri, fack och utbildningsinstitutioner att vara avgörande, menar World Economic Forum.  I en triplehelix måste de effektivt övervaka och förutse kompetens för att matcha utbud och efterfrågan. Eftersom majoriteten av den nästan 2 miljoner globala sjöfartsarbetskraften kommer från den globala södern, kan besättningsförsörjningsländer behöva särskilt stöd under övergången.


Dela på