Skip to main content

Ska bilen laddas ombord eller i hamn?

27 juni 2022

Andelen elbilar i fordonsflottan väntas öka dramatiskt de närmaste åren. Det drabbar också färjesjöfarten som måste tillgodose kundernas laddbehov. En ny förstudie från Lighthouse har tittat närmare på hur det görs på bästa sätt.

– Det handlar om att hitta rätt balans mellan investeringar, miljöeffekter, kundnytta och säkerhet, säger Martin Carlsson på Stena Teknik som tillsammans med forskare på Göteborgs universitet och IVL genomfört förstudien Laddning av elbilar på färjor och terminaler.

Som titeln avslöjar har man tittat närmare på för- och nackdelar med att ladda ombord eller vid terminal. Det finns massa varianter på detta, säger Martin Carlsson och förklarar att tanken med förstudien har varit att kartlägga olika förutsättningar och scenarier så att rederier ska kunna skapa bra affärsmodeller för elbilsladdning. Ett par tydliga skillnader finns dock att utgå ifrån.

– Fördelen med att ladda i land är att elen är grön. Nackdelen är det är väldigt dyrt att dra fram ny el och anlägga laddstationer på land. Du kanske inte ens äger marken och elbolag och andra måste blandas in. Väljer du laddning ombord kan du styra allt själv, men den stora nackdelen är att det är svårare att få till grön el.

Säkerheten då?

– Det är klart att om du laddar batterier ombord så ökar risken för brand och olyckor. Men säkerhetshetsmässigt ska det inte vara några problem att genomföra detta om man bara vidtar rätt åtgärder. Du behöver ha extra övervakning, detektion med hjälp av IR-kamera, rätt rutiner för hantering av kablar och så vidare.

Laddningsservice för elbilar är ingen kassako, säger Martin Karlsson. Likväl är det ett måste för rederierna. Laddinfrastruktur för elfordon är inte bar en avgörande fråga för att nå uppsatta miljömål – det håller också på att bli något som kunder förväntar sig och besvikelse uppstår om inte tjänsten erbjuds.

– Eftersom det inte finns någon etablerad produkt så är det svårt att säga vad kunderna vill betala. De kanske inte alls vill betala för laddning om fem år, utan tvärtom, de rederier som inte erbjuder tjänsten gratis kanske inte får några bilar att transportera. Eller så kan man kanske ta bra betalt, till exempel genom att paketera in det i en VIP-tjänst? Eller så kan man sälja billigt till de stora massorna? Alla sådana här frågeställningar vrider fram och tillbaka i rapporten.  

Att skapa en lönsam och attraktiv affärsmodell för laddinfrastruktur är inte enkelt utan det finns ungefär lika många alternativ som det finns rederier och fartyg.

– Förutsättningarna är ju så olika. Idag är den dominerande energikällan ombord fossil, men har du till exempel ett extra batteri för elgenerering, ja då kan du säga att du har grön el ombord. Jag tror dock inte att så många är villiga att installera extra batterier för detta utan väljer att ha laddningsstationer vid terminal.

Hur laddinfrastrukturen än kommer att se ut så tror inte Martin Karlsson att kunderna kommer att kunna erbjudas att ladda hur mycket som helst ombord.

– Nej, nej, det är otänkbart. Jag skulle bli jätteförvånad om vi har 100 laddstationer ombord framöver. Det vi pratar om är 10-20, säger Martin Carlsson.

Fotnot: Förstudien Laddning av elbilar på färjor och terminaler har författas av Henrik Kloo IVL Svenska Miljöinstitutet, Jon Williamsson Göteborgs universitet och Martin Carlsson, Stena Teknik


Dela på