Skip to main content

Ska lyfta svenska intressen i EU

04 februari 2020

Lighthouse och Trafikverket bildade i höstas en referensgrupp för att bli så bra som möjligt på att tillvarata svenska sjöfartsintressen och FoI-behov i EU-sammanhang. Efter tre inledande ”informationsmöten” är det nu dags att börja påverka på allvar – till exempel att ge inspel till vilken forskning och innovation som ska finansieras via EU-programmet Horisont Europa.

För ganska exakt ett år sedan valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor.

– Det finns två olika vägar att gå för att föra fram svenska sjöfartsintressen i Bryssel: En officiell för medlemsstaten som går via Vinnova och en mer inofficiell väg som går via Waterborne, en plattform som representerar industrin och andra aktörer, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Från svenskt håll finns också Trafikverket representerade i Waterborne. Anna Ryrfeldt ansvarar för sjöfartsfrågor på myndighetens CEF-sekretariat:

– Både Åsa och jag har varit på svenska branschmöten där det pratats om att en referensgrupp borde till, men ingen tog tag i det. När vi båda kom med i Waterborne föll det sig naturligt att vi gjorde det, säger hon och fortsätter:
– Det är viktigt att vi från svensk sida driver rätt frågor gentemot EU. Vi ska lämna tydliga, gemensamma underlag och vara proaktiva. Ofta kommer frågor med kort varsel och då vill vi kunna ge genomarbetade och bra svar.

Åsa Burman håller med och berättar att man just nu jobbar för att påverka innehållet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa.

 – Det här systemet bygger ju på att man gör inspel kring vad man tycker är viktigt att satsa på. Det måste vi bevaka.


– Den europeiska sjöfarten vill också ha ett partnerskap inom Horisont Europa – Zero-emission Waterborne Transport – något som vi vill att Sverige ställer sig bakom. Här är det också viktigt att bevaka svenska intressen och se till att partnerskapet utformas på ett sätt som passar oss. Det gäller även arbetet med Waterborne Strategic Research Innovation Agenda, ett dokument som efterfrågas av EU-kommissionen och ska ge inriktningen på FoI som teknikplattformen ska driva, säger Åsa Burman. 

Anna Ryrfeldt berättar att initiativet också uppskattas av Vinnova.

– Genom att sjöfarten nu lämnar samlade synpunkter underlättar vi arbetet för Vinnova, som annars får göra avvägningar mellan olika organisationers underlag. Vi får bättre kontroll över vilka områden som prioriteras från svensk sida.

Den svenska EU-referensgruppen är öppen och välkomnar aktörer från hela branschen. Så hur gör man om vill komma med inspel eller delta på möten?

– Det är bara att höra av sig till mig eller Anna. Vi ser gärna att de som inte engagerat sig funderar på vad de har för behov och intressen. Det är framförallt viktigt att industrin uttrycker vad de vill. Och gärna så snart som möjligt, för de närmaste fyra åren kommer mycket sättas redan tidigt på våren, säger Åsa Burman.Related content: 


Dela på