Skip to main content

Smart att hoppa på det digitala tåget

11 april 2022

Att investera i digitala verktyg som motverkar koldioxidutsläpp gynnar inte bara klimatet. Det är också en lönsam affär för fartygsägare, enligt en ny internationell rapport.

Sedan IMO i juli 2011 införde regleringar för att minska koldioxidutsläpp har det gjorts stora framsteg i utvecklingen av alternativa bränslen. Samtidigt har det pågått en digital revolution som hittills betytt minst lika mycket i jakten på att nå en hållbar sjöfart. 40 procent av alla teknikföretag som erbjuder digitala lösningar som resulterar i effektivitetsförbättringar inom sjöfartssektorn är grundade efter 2011, skriver Imarsat och Thetius i rapporten The Optimal Route.

Mycket handlar förstås om, som titeln avslöjar, den optimala rutten. Just in Time (JIT) är en viktig del och rapporten hänvisar till flera andra studier, exempelvis till en från Aalto-universitetets tekniska högskola som visar att lönsamheten kan förbättras med upp till 17,8 procent bland tankfartyg i mellanklassen med hjälp av digital teknik för reseoptimering. Men tekniken kan också göra besparingar på andra sätt, till exempel genom att erbjuda digitala läkarbesök, vilket innebär att fartyg inte alltid behöver omdirigeras när sjuka besättningsmedlemmar behöver behandling.

Enligt rapporten ger investeringar i digital teknik mycket pang för pengarna. Faktiskt mycket mer än satsningar på renare bränslen (även om rapportförfattarna inte tycker att det ena ska utesluta det andra). Den digitala optimeringen beräknas stå för upp till 38 procent av minskningen vätgasutsläppen fram till 2050, men bara kosta en bråkdel av den totala kostnaden på närmare 2 000 miljarder dollar som omställningen av sjöfarten beräknas kosta.

Att investera i digital teknik och anamma innovationen på området är därför inte bara klokt, utan mer eller mindre nödvändigt. Den som inte gör det riskerar annars att bli överflödig i sjöfartssektorn där utvecklingen går snabbt samtidigt som förändringar växer fram i flera delar av den globala försörjningskedjan – från handelsfinansiering till standarder och regelverk.

Men det är förhållandevis enkelt att haka på. Rapporten ger tre tips på tre steg som kräver relativt blygsamma investeringar och som alla rederier kan ta omedelbart:

  • Ha koll på dina siffror. Samla så mycket data från dina fartyg och tillgångar som möjligt och mät nuvarande prestanda mot erkända riktmärken som EEXI och CII.
  • Skaffa en strategi för att minska dina utsläpp. Använd resultaten från de insamlade mätningarna för att utarbeta en färdplan för digital transformation, identifiera datasilos och undersök hur man kan frigöra dem (detta kan exempelvis effektivisera bränslehanteringssystem) och försök synliggöra för lastägare hur leveranskedjan kan göras mer effektiv.
  • Förbered dig för deltagande i gröna korridorer. Mycket tyder på att det över tid kan ge stora kommersiella och konkurrensmässiga fördelar att delta i gröna korridorer.

Läs rapporten


Dela på