Skip to main content

SMTF på väg att bli en del av RISE

27 februari 2017

Svenskt Marintekniskt Forum föreslås bli ett nätverk inom statliga forskningsinstitutet RISE. Beslut om ett ingående i RISE kommer tas upp på SMTF:s årsmöte i vår.

För SMTF:s del innebär det att föreningsformen upphör men SMTF kommer fortsatt vara ett medlemsbaserat nätverk och aktiviteterna ska utgå från medlemmarnas behov och intressen. SMTF kommer behålla sin logga, hemsida och inriktningen på verksamheten kommer inte väsentligt förändras. Men RISE blir värdorganisation och juridisk person och de som skriver avtal med finansiärer och projekt. STMF:s personal får sina anställningar placerade hos RISE.

Bakgrunden till förändringen är att SMTF har svårt att utveckla sin verksamhet vidare i nuvarande form enligt SMTF:s styrelse. VD:n Karina Linnér skriver:

”Vi har generös finansiering från det offentliga men dessvärre räcker det inte till. Vi ser inte hur vi skall kunna fortsätta att utvecklas i nuvarande skepnad. Vi vill heller inte höja medlemsavgiften. Sedan något år tillbaka har vi funderat på att i någon form samverka med en större organisation vars verksamhet kompletterar vår och med vilken vi kan dela och samordna resurser. Vi har diskuterat detta med några olika organisationer och vi har funnit en som enligt min mening kompletterar SMTF perfekt, nämligen RISE”

- Personalen som kommer med från SMTF har en fantastiskt bakgrund och skulle kunna utnyttja sin kompetens ännu mer istället för att behöva syssla med uppgifter som ligger lite vid sidan av, säger Kerstin Hindrum från RISE.

- Vitsen är att vi ska kunna utnyttja våra styrkor och funktioner på ett bättre sätt men bibehålla den här medlemsstrukturen. Jag tror man kan göra det här till något verkligt innovativt om man vill sälja in utomlands hur duktiga vi är, fortsätter Kerstin Hindrum.

SMTF håller dessutom på att rekrytera ersättare till avågende vd:n Karina Linnér.

Läs mer hos SMTF.


Dela på
Senaste nytt