Skip to main content

Starkt år för internationell sjöfart

22 oktober 2018

Den globala sjöfarten växer snabbare än vad den gjort de senaste fem åren med en tillväxt på fyra procent 2017, visar en ny rapport från FN-organet UNCTAD.

UNCTAD, United Nations Conference on Trade And Development, grundades 1964 och ingår I FN:s sekretariat. Rapporten “The Review of Maritime Transport” är en återkommande publication sedan 1968 med syftet att främja insynen på den maritima marknaden och analysera relevant utveckling. Rapporten för 2018 analyserar data och händelser från i huvudsak januari 2017 till juni 2018.

Enligt rapporten mår den internationella sjöfarten bra, stödd av en global ekonomisk tillväxt har den ökat med 4 procent, den snabbaste tillväxten på fem år. Containerfrakten som haft två historiska bottenår ökade med 6,5 procent och torrbulk ökade 4 procent.Även fortsättningsvis spås den internationella sjöfarten växa med omkring 4 procent årligen och tillväxt väntas inom alla segment. Men det är framför allt container och torrbulk som står för tillväxten medan tankervolymerna får stå tillbaka.

Men även om UNCTAD ser framtiden ljus finns orosmoln i form av bland annat handelskrig och ökad protektionism. I den omfattande rapporten presenteras sju huvudtrender som rapportförfattarna menar för tillfället omdefinierar de maritima transporterna och formar sektorns framtid.

  1. På efterfrågande-sidan, den politiska osäkerheten med protektionism och handelskrig som kan påverka den globala tillväxten, hindra och ändra handelsströmmar.
  2. Den fortsatta digitaliseringen, e-handeln och införandet av den Nya Sidenvägen som kommer påverka sjöfarten och den maritima handeln stort.
  3. Överentusiastiska redare som beställer för mycket kapacitet vilket stör balansen mellan tillgång och efterfrågan och påverkar fraktrater, transportkostnader och resultat.
  4. Oro för marknadsmissbruk efter de senaste årens konsolidering inom sjöfarten och de stora rederiernas påverkan på de mindre aktörerna. Konkurrensmyndigheter och tillsynsmyndigheter liksom andra relevanta instanser behöver vara vaksamma.
  5. Allianser och större fartyg har ändrat styrkeförhållandena mellan hamnar och containerrederierna. Konkurrensmyndigheter och tillsynsmyndigheter behöver analysera effekterna av att marknaden har koncentrerats.
  6. Sjöfartens värde kan inte enbart avgöras av storlek längre. Sektorns förmåga att utnyttja relevanta tekniska framsteg blir allt viktigare.
  7. Slutligen, ansträngningarna att minska den internationella sjöfartens koldioxidavtryck och förbättra miljöprestandan kommer vara fortsatt viktig. IMO:s besked om att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2050 samt svaveldirektivet på max 0,5 procent svavel i bränslet senast 1 januari 2020 gör att rederier kommer fortsätta överväga och anamma olika strategier, såsom att installera scrubbers och byta till LNG och andra lågsvavliga bränslen.

Ladda hem och läs rapporten här:
https://unctad.org/en/Pages/Publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx


Dela på