Skip to main content

Stena har skrivit batterikontrakt för Jutlandica

02 mars 2018

Stena Line har tagit nästa steg i projektet att driva Stena Jutlandicas bogtrustrar med el. Nu har företaget kommit överens med Callenberg om att installera batterier med en kapacitet på 1 MWh ombord på fartyget. Innan sommaren ska batteridrift vara möjlig vid hamnmanövrar.

Stena avslöjade planerna med batteridrift på Jutlandica på Lighthouse seminarium om eldrift som hölls hösten 2017. Det första steget är att driva bogtrustrarna på el och i nästa steg utvidga eldriften så att även propellrarna kan driva med batteri och Jutlandica skulle då kunna gå 10 sjömil på enbart batteri, från hamnen i Göteborg ut till VInga. Tredje steget är att kunna segla hela sträckan Göteborg - Fredrikshamn på el, något som skulle kräva en batterikapacitet omkring 50MWh.

Batterierna ska laddas i hamn och Sjöfartsverket och EU är med och finansierar projektet. Om projektet blir lyckosamt kan batteridrift även bli aktuellt för någon av Stena Lines 38 andra fartyg.

Här nedan kan du se Harry Robertsson, teknisk direktör Stena, presentera delar av projektet på Lighthouse seminarium kring eldrift.

https://youtu.be/EB2q4947_oc

Dela på