Skip to main content

Stöd för medverkan till EU-projekt

23 Maj 2018

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom programmet Medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt. Utlysningen som sträcker sig mellan 2018–2020, är öppen löpande och stänger klockan 12 följande datum under 2018: 5 juni, 12 september, 12 december.

Det kan gälla till exempel projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol och stålforskningsfond, Interreg, Life eller den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Utlysningens syfte är att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ligga inom Energimyndighetens verksamhetsområde.

Läs mer hos Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/stod-for-medverkan-i-eu-proj...


Dela på
Senaste nytt