Skip to main content

Stor brist på sjömän riskerar slå mot svenska ekonomin

22 augusti 2023

Under kommande tre år behöver sjöfarten rekrytera 2 200 personer. Lyckas man inte kan det slå mot den svenska ekonomin som är starkt beroende av sjöfarten. Detta enligt en ny rapport från Transportföretagen.

90 procent av Sveriges import och export sker med fartyg, vilket innebär att samhällsekonomin är starkt beroende av sjöfarten. Därför står Sverige inför en stor utmaning då branschen inom en treårsperiod behöver anställa 2 200 personer. Enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2023” är en ökning med 25 procent sedan senaste mätningen 2020.

– Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser. Vi behöver få fler ungdomar att vilja söka sig till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar och dessutom behöver vi skapa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta gäller främst inom yrkesvux, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Två av tre företag har enligt rapporten haft svårt att rekrytera personal det senaste året. Allra svårast är det att rekrytera manskap däck och maskin, men det är överhuvudtaget svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning inom gruppen manskap där även elingenjör, kock, kallskänka och mässman ingår. Även befäl behöver rekryteras, runt 500 stycken de kommande tre åren, vilket blir en utmaning eftersom många väntas gå pension. Exempelvis väntas 100 nautiska befäl gå i pension och var sjätte anställd i branschen är i pensionsåldern.

Skärmavbild 2023 08 22 kl. 09.44.46

Rapporten konstaterar också att sjöfarten behöver fler kvinnor. För närvarande utgör kvinnorna inom sjöfarten bara 20 procent av alla anställda och bara 9 procent bland yrkesgruperna manskap och befäl.

– Innehållet i de utbildningar som leder till sjöfartsbranschen måste hålla fortsatt hög kvalitet samt svara mot branschens krav och behov. Vi menar att kvalitativa utbildningar dels leder till fler sökande till utbildningarna, dels att de som utexamineras har den kompetens som branschen efterfrågar. Detta är något som Transportföretagen, tillsammans med beslutsfattare, utbildningsarrangörer och myndigheter, behöver samverka bättre kring, säger Caj Luoma.

Rapporten föreslår följande åtgärder för att säkra sjöfartens kompetensförsörjning:

  • Se över regelverket för yrkesvuxutbildningar
  • Dimensionera gymnasieskolan för sjöfartens behov.
  • Utöka skolpengen
  • Ge företag och branscher större möjlighet att påverka utbildningarna
  • Politiska satsningar för Ökad jämställdhet i transportnäringens olika branscher
  • Arbeta med attitydfrågor för att stärka sjöfartens attraktivitet

Till rapporten


Dela på