Skip to main content

Stor satsning på fossilfria godstransporter

02 november 2017

Trafikverket satsar upp till 480 miljoner kronor under de närmaste tolv åren på forskning inom området fossilfria godstransporter.

Från Trafikverket:

Den 1 januari 2018 träder en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045. Under 12 år finansierar därför Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. Satsningen kompletteras med ytterligare medel från akademi, näringsliv och annan offentlig verksamhet.

För att driva fram ny kunskap och innovativa lösningar som ännu inte tillämpas eller finns på marknaden bjuder Trafikverket in intresserade konsortier att samverka och ge förslag på, beskriva och demonstrera lösningar för ett fossiloberoende godstransportsystem.

– Det händer mycket spänande för persontransporterna kring till exempel elbilar som ett steg i omställningen till fossilfria transporter, men det går långsammare för godstransporterna så därför är den här satsningen angelägen för att öka innovationstakten, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket.

Den 20 november håller Trafikverket ett informationsmöte via telefon/Skype. Mer information här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/akt...


Dela på