Skip to main content

Stort fokus på sjöfart i Energivärlden

09 november 2016

Energimyndighetens tidning Energivärlden har ägnat en stor del av sitt senaste nummer åt den maritima sektorn.

Tidningen lyfter fram att Sverige ligger bra till när det gäller vägen mot en mer energieffektiv och hållbar sjöfart, men att det finns mer att göra. Verksamhet som Lighthouse, ZVT och Swehsip Energy driver lyfts fram liksom Stenas metanoldrivna färja Germanica och Viking Lines LNG-fartyg Viking Grace.
Dessutom intervjuas Chalmersforskarna Karin Andersson och Jonas Ringsberg samt Peter Engdahl, chef för enheten Hållbara Transporter på Energimyndigheten.

Hämta hem tidningen gratis här:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/stor-energipotential-i-...


Dela på