Skip to main content

Stort utbud av maritima frågor under Almedalsveckan

11 juli 2016

Över 40 seminarier, utfrågningar, mingel och möten på ett tiotal olika scener. Sjöfarten och den maritima sektorn syntes och verkade på många håll under Almedalsveckan.

Trafikutskottets ordförande, miljöpartisten Karin Svensson-Smith gästade Sjöfartsgaraget och Lighthouse seminarium "Sjöfarten som en del av samhällets hållbara tillväxt?" och konstaterade med tjugo Almedalsveckor i bagaget att den maritima sektorn tar allt större plats.

- Jag drar slutsatsen att man insett att energi är ganska avgörande för vilka transporter som är effektiva och sjöfarten är ett sätt att hissa den frågan. När jag kom in i riksdagen 1998 var sjöfarten verkligen en sidoverksamhet, ett spår för sig själv där dåvarande Vägverket och Banverket hade en helt annan status hos politikerna, deras frågor var på agendan. Sjöfarten var lite gammeldags och levde sitt eget liv. Men det som hänt nu är att sjöfarten är inne i leken, det som gäller nu är att man enas kring nästa steg, kring vilka frågor som är viktiga att genomföra, säger Karin Svensson-Smith.

På plats i Sjöfartsgaraget uppmanade hon också  sjöfarten att kräva fler demoprojekt för utvecklingen av framtida fossilfria transportsystem.

– Det är ingen som vet hur det fossilfria transportsystemet ser ut och nu satsas 95 procent av allting på gummihjulstransporter forsknings- och demomässigt. Det är klart att man ska satsa på dem men det vore rimligt med en jämnare fördelning mellan transportslagen vad gäller forskning och demoprojekt. Där tar branschen ett väldigt stort ansvar själv, och det är bra, men det är rimligt att politiken också tar ansvar, för när man finansierar forskning och gör demoprojekt så talar man lite grann om vilken framtid vi vill se, säger Karin Svensson-Smith.

Seminarier och utfrågningar
Lighthouse var medarrangör på den Maritima Mötesplatsen och Sjöfartsgaraget tillsammans med bland annat Svensk Sjöfart, Sjöfartsforum och ett flertal andra aktörer. Maritima mötesplatsen hade ett välfyllt program med seminarier som ofta var välbesökta och i Sjöfartsgaraget hölls en utställning om sjöfartens betydelse samt korta miniseminarier och utfrågningar med ungdomspolitiker.

- Veckans höjdpunkt är ungdomspolitikerna, det är så roligt att se deras engagemang och att de tar hållbarhet på så stort allvar, det är en fråga som kommer ta allt större plats i framtiden, säger Svensk sjöfarts vd Pia Berglund.

- Många pratar sjöfart och det är dit vi vill komma, att andra pratar sjöfart och börjar förstå betydelsen av en svensk sjöfart. Det har fungerat jättebra med det maritima klustret, vi har kommit samman. Men sen kan vi vässas och bli ännu skarpare och tydligare, säger Pia Berglund.

Att den maritima sektorn behöver ta mer plats och göra sig hörda var också något som flera politiker som medverkade i sektorns olika seminarier under veckan lyfte fram.

Nyheter från Lighthouse
Lighthouse presenterade bland annat en helt färsk förstudie om smarta fartyg som du kan läsa om här: http://www.lighthouse.nu/sv/nyheter/072016/smarta-fartyg-f%C3%B6r-en-s%C...

- Lighthouse fick lyfta fram att vi ligger långt fram i kunskap om autonomisering, vi har identifierat rätt frågor att jobba vidare med och företag som Ericsson och Saab visar intresse för det vi gör, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

En annan nyhet från Lighthouse är det postdoktorprogram som lanserades där ett flertal forskare får chansen att fördjupa sig i maritima frågor. Programmet sker i samarbete med Chalmers, KTH, Linnéuniversitetet och Handelshögskolan vid Göteborg Universitet. 

- Det känns jättebra att vi har lanserat postdoktorprogrammet och att det fått sådant positivt mottagande, säger Åsa Burman från Lighthouse.

- Kompetens och forskning är en avgörande framtidsfråga och att vi kunnat ro iland postdoktorprogrammet och presentera det under Almedalsveckan är fantastiskt roligt, säger Pia Berglund, Svensk sjöfart.

Fem tweets från Almedalen:

https://twitter.com/LighthouseSE/status/750296319768596480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E750296319768596480%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lighthouse.nu%2Fsv%2Fnyheter%2F072016%2Fstort-utbud-av-maritima-frC3A5gor-under-almedalsveckan
https://twitter.com/LighthouseSE/status/750596244205109249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E750596244205109249%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lighthouse.nu%2Fsv%2Fnyheter%2F072016%2Fstort-utbud-av-maritima-frC3A5gor-under-almedalsveckan
https://twitter.com/LighthouseSE/status/751001740040892416?s=20
https://twitter.com/LighthouseSE/status/751001228310618113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E751001228310618113%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lighthouse.nu%2Fsv%2Fnyheter%2F072016%2Fstort-utbud-av-maritima-frC3A5gor-under-almedalsveckan
https://twitter.com/FredrikHrstedt/status/750596201905549312

Se Lighthouse seminarier igen:

(videos ej tillgängliga)

Politiker som syntes på de maritima scenerna:

Anna Johansson, Infrastrukturminister, Sveriges Regering
Karin Svensson Smith, ordförande, trafikutskottet, Miljöpartiet
Anders Åkesson (C), ledamot, trafikutskottet
Rikard Larsson (S), ledamot, trafikutskottet
Boriana Åberg, (M), Trafikutskottet
Niklas Nordström, (S) kommunalråd, Luleå kommun
Stina Bergström (Mp), Riksdagsledamot, suppleant Trafikutskottet
Helena Lindahl, (C), riksdagsledamot, Näringsutskottet
Anna-Caren Sätherberg, (S) riksdagsledamot, Näringsutskottet
Lars Tysklind (L), riksdagsledamot
Emma Nohrén (Mp), riksdagsledamot
Dag Klackenberg, (M), Försvarsutskottet
Kalle Olsson, (S), Försvarsutskottet
Betty Malmberg, (M), riksdagsledamot, Utbildningsutskottet
Stina Bergström, (Mp), riksdagsledamot
Johan Büser, (S), riksdagsledamot
Thomas Strand, riksdagsledamot (S), Utbildningsutskottet
mfl.


Dela på