Skip to main content

Svensk biogas kan ersätta fossilt fartygsbränsle

10 mars 2022

Inom några år kan det vara fullt möjligt att byta ut fossil LNG mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar. Det visar en ny forskningsrapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers.

För att minska utsläppen av koldioxid och svavel väljer allt fler svenska rederier att bygga fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, i stället för konventionell fossil bunkerolja. Men LNG minskar bara utsläppen till viss del och nästa steg är att byta ut det fossila bränslet mot flytande biometan, LBM. Intresset för detta skifte är stort. Flera svenska rederier har redan börjat blanda in biodrivmedel med målet att uppnå en fossilfri drift framöver.

– Idag är det två till tre gånger dyrare för sjöfarten att välja ett förnybart drivmedel framför ett fossilt, vilket hittills hållit tillbaka sjöfartens omställning. Men de förnybara alternativens konkurrenskraft har nyligen förbättrats genom beslutet om ett stöd för svensk biometanproduktion. Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnadsskillnaderna mer eller mindre jämnas ut, säger Karl Jivén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskarkolleger från IVL och Chalmers har han genomfört analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet för flytande biometan. Resultaten visar att det är fullt möjligt att producera de mängder flytande biometan som sjöfarten behöver.

Om några år uppskattas behovet att bunkra LBM i Sverige kunna vara 4–5 TWh per år. Med en konsekvent satsning går det att mer än tiofaldiga dagens produktion till 20 TWh per år, till 2045. För det krävs att produktionen av biometan ökar med mer än 1 TWh om året, motsvarande upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.

– Det är en enorm utbyggnadstakt, en kraftsamling för hela samhället. Men klarar vi det skulle alla fartyg som bunkrar fossil LNG i Sverige kunna välja grönt redan om några år. Det skulle betyda mycket för sjöfartens omställning, säger Karl Jivén.

Läs rapporten


Dela på