Skip to main content

Svensk Sjöfart får ny vd

20 februari 2017

Rikard Engström blir ny vd för redareföreningen Svensk Sjöfart.

Efter drygt tre år som VD för föreningen har Pia Berglund, av familjeskäl, beslutat sig för att gå ner i tid och därmed lämna VD-posten. Ny VD från och med den 16 juni blir Rikard Engström idag vice VD i föreningen. Pia kommer att arbeta kvar i föreningen och tar rollen som vice VD vid samma datum.

Styrelsen är nöjd med föreningens utveckling, med nuvarande VD:s prestation och ser fram emot att arbeta med att stärka Svensk Sjöfarts konkurrenskraft under nya ledningens ansvar. Att behålla nuvarande ledningsteam har varit en prioriterad fråga för styrelsen. 

Till Sjöfartstidningen säger Pia Berglund:

Av familjeskäl har jag beslutat mig för att gå ner i tid och därmed lämna vd-posten. Nu känner jag mig ganska klar åtminstone med de interna förändringarna och då känner jag att det finns möjlighet för mig att trappa ner lite grann i tid. Vi har fört en dialog med styrelsen om hur det ska gå till och kommit fram till den här lösningen.

Rikard Engström säger:

Målet är att det inte ska märkas speciellt mycket utåt. Motorn i föreningens arbete kommer även fortsättningsvis att utgöras av de experter vi har som på olika sätt arbetar med sjöfartens förutsättningar, tillgänglighet och hållbarhet. Pia fortsätter, vi byter förstås en del uppgifter med varandra, men vi kommer att fortsätta arbeta som ett team på samma sätt som vi gjort hittills. Vi har kompetenser inom olika områden och vi är båda övertygade om att vi kompletterar varandra bra.


Dela på