Skip to main content

Sverige borde göra som Norge

19 november 2018

Härom veckan meddelade Norges näringsminister Torbjørn Røe Isaksen att företagsklustret Sustainable Autonomous Mobility Systems är ett av tio som kommer att ingå i programmet Norwegian Innovation Clusters som ska skapa affärsutveckling och förnyelse i det norska näringslivet.
Nu efterlyses en motsvarande satsning på automatisering och sjöfart i Sverige.

Sustainable Autonomous Mobility Systems, SAMS, är baserat i Oslofjordregionen, men arbetar på nationell nivå med värdeskapande kopplat till autonoma system för alla typer av transporter. Klustret består av 20 medlemmar. Störst är Kongsberg Maritime.

- Vi är glada och mycket stolta över att SAMS har tagits upp i hård konkurrens från industrikluster i hela landet. Autonomi är ett av de områden där Norge kan ta en betydande position nationellt och internationellt om vi arbetar snabbt och gemensamt, och därför är deltagandet i klusterprogrammet av stor betydelse. Aktörerna i klustret ligger i täten i den globala utvecklingen och satsar offensivt på hård marknad som utvecklas mycket snabbt, säger VD för SAMS Torun Degnes i ett pressmeddelande.

För att kunna utveckla autonoma system som bidrar till en samhällsutveckling är det nödvändigt att man arbetar på tvären och samverkar över branscher, sektorer och ämnen. Det är också viktigt att konkurrera globalt, menar norrmännen.

- Det är ett vällovligt norskt initiativ att bilda en organisation som samordnar de olika företagens ansträngningar inom området Autonomi. Vi i Sverige borde kunna göra motsvarande så att övrig industri skulle kunna vara med i de satsningar som görs främst inom fordonsindustrin" säger Harry Robertsson ordförande Lighthouse.

Robert Rylander, forskare på RISE, är imponerad över norrmännen som i flera år medvetet jobbat med att inventera sina styrkor/svagheter inom industri och kompetens och som med riktade medel sett till att industrin håller sig längst fram och tar sig an nya områden.

- Detta blev väldigt tydligt när en av landets största branscher dök i lönsamhet, olja och gas. Industrin fick hjälp med att ställa om och med att hitta nya områden för sin kompetens/tillverkning. Det har medfört att man idag är väldigt väl rustade för framtiden. Man har en bredare avsättning för sina produkter och lärosätena och forskningsinstituten har breddat sin kompetens, säger han.

Till skillnad från i Sverige, där vi  mest satsar på fordonsindustrin, har man sett till att inte lägga alla ägg i samma korg, menar Rylander. Därmed är man ur framtida konkurrenssynpunkt betydligt bättre rustade för samhällsutmaningar som kräver ”tverrfaglige” lösningar, tillexempel automatiserade multimodala transportlösningar.

Det statligt finansierade klusterprogrammet är ett samarbete mellan Innovasjon Norge, Siva och Norges forskningsråd och består av tre nivåer: Global Centre of Excellence (GCE), National Centre of Excellence (NCE) och Arena. Medan GCE och NCE löper på tio år, löper Arena programmen på 3 till 5 år. SAMS har antagits som ett av sju Arena program.

- Drive Sweden har ungefär samma filosofi som GCE, NCE och Arena. Vi skulle också behöva ett Drive Sweden för sjöfarten där man har möjlighet jobba långsiktigt med teknik, kompetens och policys för motsvarande frågor inom sjöfarten. Automatisering och digitalisering sägs ha varit Sveriges paradgren, men där får vi nu ses oss starkt utmanade av våra Nordiska grannländer, som stormar fram på alla fronter. Risken finns att vi blir akterseglade, säger Robert Rylander.

Mer information om programmet


Dela på