Skip to main content

Sveriges Sjömanshus första utlysning av forskningmedel

13 september 2016

För första gången har stiftelsen Sveriges Sjömanshus gjort en utlysning av forskningsmedel. Stiftelsen vill reda ut vilka direkta och indirekta nyttor en förändrad 183-dagarsregel skulle ge.

183-dagarsregeln innebär i korthet att sjömän som är anställda på utländska oceangående fartyg och vistas mer än 183 dagar utomlands under en tolvmånadersperiod får sin inkomst skattebefriad. En förutsättning är också att arbetsgivaren hör hemma inom EES.

Men problemet är att den svenska utflaggade handelsflottan ändrat karaktär och inte längre domineras av oceanfart.

- Ett problem är att de som går på oceanfart plötsligt får en europeisk frakt och kanske seglar i Medelhavet, då bryts 183-dagarsregeln, säger Christer Nordling, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Sedan 2014 finns ett förslag hos Finansdepartementet om att ändra regeln så att begreppet oceanfart bytts ut mot fjärrfart och därmed också skulle omfatta mer sjöfart inom Europa. En förändring av regeln skulle innebära minskade intäkter för staten men vilka indirekta konsekvenser en förändring skulle leda till är inte utrett. 

- 183-dagarsreglen är en viktigt fråga som inte nått någon lösning. Vi hoppas att det här bidrar till en lösning när vi räknar på de indirekta kostnaderna. Utan förändrade villkor blir svenska sjömän för dyra att anställa, säger Christer Nordling.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har länge varit inblandad i forskningsprojekt som är inriktad mot sjöfolket. Ett vanligt område är arbetsmiljön ombord på fartyg. Men till skillnad mot tidigare då stiftelsen fått projekt förlagda hos sig och de tagit emot ansökningar om forskningsmedel så är det här första gången de gör en utlysning.

- Det känns spännande, vi vet inte om det finns några som är intresserade men vi hoppas det. Detta är ett nytt område för oss som är viktigt att forska på, säger Christer Nordling.

Och om utlysningen slår väl ut så är det mycket möjligt att det blir fler utlysningar.

- Vi har flera idéer om kommande utlysningar, man kan se detta som ett första test, säger Christer Nordling på Sveriges Sjömanshus.

Attachments: 

Läs utlysningen här


Dela på