Skip to main content

Swedish transportation research conference 2018 - call for abstracts

08 Maj 2018

Välkommen till den sjunde i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transport- och logistikforskning. Årets konferens hålls i Göteborg den 15-16 oktober och samarrangeras mellan Handelshögskolan i Göteborg och Chalmers tekniska högskola.

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transport-, trafik- och logistikrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transport- och logistiksystem.

Exempel på teman

 • Nya tekniker och organisationsformer som påverkar logistik- och transportsystemen
 • Supply chain management
 • Transportpolitik och samhällets planeringsprocesser
 • Prissättning, regleringar, styrmedel
 • Modellering och simulering av transport- och logistikflöden och efterfrågan
 • Upphandling, kontrakt och affärsmodeller
 • Transporter och logistik ur ett tjänsteperspektiv
 • Samhällsekonomisk analys och värdering
 • Trafikantbeteende
 • Trafiksäkerhet och hälsa
 • Hållbarhet, miljö och markanvändning
 • Intelligenta och automatiserade transport- och logistiksystem
 • Planering av logistik- och transportsystem
 • Terminal- och förrådshantering

Syften

 • Skapa en mötesplats för svenska transport- och logistikforskare och forskningsintresserade som ger en överblick av svensk transportforskning
 • Öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska transport- och logistikforskare
 • Förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan transport- och logistikforskningens olika discipliner och delområden
 • Ge möjlighet för yrkesverksamma inom branschen (myndigheter, planeringsorgan, konsultföretag) att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
 • Förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige

Senast 15 juni
Konferensspråk är svenska men konferensbidrag och presentationer kan vara på svenska eller engelska. Vänligen skriv ditt ”extended abstract” på två sidor i det språk som du tänker använda i presentationen och använd följande struktur: (1) frågeställning och kort sammanfattning av state-of-the-art, samt relevanta referenser; (2) metod; (3) analys or resultat. Vetenskapliga bidrag från universitet, forskningsinstitut, konsultbolag eller myndigheter är lika välkomna. Abstract skickas senast den 15 juni till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bidragen bedöms av den vetenskapliga kommittén enligt dess kvalitet, forskningshöjd och relevans. Besked om antagning meddelas senast den 31 augusti.

Mer information i PDF:en nedan: 


Dela på