Skip to main content

Transportsektorns utsläppsandelar ökar fram till 2050 spår DNV

04 Maj 2023

Det globala transportsystemets oljeanvändning kommer att halveras och dess utsläpp minska med 40 procent fram till 2050. Trots det kommer sektorns andel av de globala utsläppen öka från en fjärdedel till en tredjedel. Det förutspår DNV i rapporten Transport in transition som presenterades på ett webinar idag.

Att nå fossilfrihet fram till 2050 är ingen lätt match för transportsektorn. Även om elektrifieringen kommer att revolutionera stora delar av den, framför allt vägtransporterna, och täcka nästan 80 procent av sektorns energiförbrukning så kommer inte de faktiska utsläppen att minska så mycket. Orsaken är transporterna kommer att öka kraftigt och att framför allt flyget och sjöfarten fortsatt kommer att vara beroende av fossilt bränsle. Så vad ska politiker och beslutsfattare rikta in sig på?

– Elektrifiera det som går att elektrifiera och kör resten på gröna biobränslen medan ni förbereder er på en övergång till vätgasbaserade bränslen från 2035, sa DNV:s VD Remy Eriksen när rapporten presenterades tidigare idag.

Och bränslemixen inom sjöfarten kommer trots allt att förändras avsevärt – från att idag vara nästan helt oljebaserad tror DNV att mixen 2050 består av 50 % låg- och koldioxidfria bränslen, 19 % naturgas och 18 % biobränslen. El får dock en blygsam betydelse i sammanhanget och kommer främst att användas inom närsjöfart och vid hamnuppehåll för större fartyg, vilket ger en andel på 4% av sjöfartens bränslemix.

För att nå framgång i omställningsarbetet är det helt avgörande att få igång ett omfattande samarbete, påpekade Young Tae Kim, generalsekreterare för International Transport Forum (ITF).

– Dels behövs tekniskt samarbete för att utveckla säkra och prisvärda bränslen, dels måste vi få folk att förstå varför förändringar äger rum om hela befolkningar ska kunna ändra sina beteenden, dels måste det till regleringar som också fungerar som riktlinjer för samverkan mellan privat och offentlig sektor.

Michael Berube, biträdande sekreterare för hållbara transporter på det amerikanska energidepartementet, berättade att USA tänkte satsa på biobränslen för att minska utsläppen från flyg och sjöfart.

– Egentligen är det fantastiskt hur dessa sektorer nu diskuteras. För fem år sedan var flyg och sjöfart inte ens med i diskussionen, sa Berube som tror att biobränslen från avfallsmaterial blir "otroligt viktiga" i omställningsprocessen.

Ladda ner rapporten här


Dela på