Skip to main content

TV 4 Nyheterna om smarta fartyg

06 december 2016

TV 4 Nyheterna träffade både Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman och forskaren Robert Rylande från Victoria Swedish ICT för att prata om smarta fartyg och vårt initiativ för autnom säkerhet. Se inslaget här.

Ny%20teknik%20%C3%B6ppnar%20f%C3%B6r%20svensk%20varvsindustri


Dela på