Skip to main content

Unik demovisning av containertransport längs Göta Älv

21 februari 2017

Den 7 mars visar bolaget Avatar Logistics hur man skulle kunna frakta containrar längs Göta Älv istället för på väg mellan Göteborg och Vänersborg. Demoprojektet är det första i Sverige.

Det talas mycket om inre vattenvägar i Sverige just nu. Frågan är högaktuell, vi på Lighthouse har gjort en förstudie  om inre vattenvägar, Sjöfartsverket har avslutat sitt regeringsuppdrag om potentialen för inre vattenvägar, det var ett självklart ämne under Transportforum i januari och över 100 personer deltog på seminaret om lokal och regional sjöfart som Lighthouse var med och arrangerade i Stockholm i februari.

Det pågår en mängd projekt för att testa och utveckla potentialen för inre vattenvägar och ett av projekten går nu in i en ny fas med verkliga demotester. Det är företaget Avatar Logistics som ägs av bolagen Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB och VT Group Ltd som ska köra cointanertrafik med hjälp av pråm mellan Göteborg och Vänersborg.

Avatar Logistics skriver:

Ett pråmfartyg anpassat för Göta Älv/Trollhätte kanal kan lasta ett 50-tal containrar och logistikupplägget öppnar nya möjligheter för transportköpare i regionen. Pråmfartygets kapacitet motsvarar ett stort antal lastbilstransporter som idag trafikerar det hårt belastade vägnätet.

Pråmtrafik är en självklarhet i region- och citylogistiken i många länder i Europa, men här i Sverige har vi ännu inte inkluderat den EU-klassade inlandssjöfarten i godslogistiken. Inlandssjöfarten är energi- och miljöeffektiv, säker, tillförlitlig och lyfter transporter från väg- och järnvägsnätet. Göta Älv/ Trollhätte kanal in i Vänern och Södertälje kanal in i Mälaren är inre vattenvägar klassade för pråmtrafik. Inlandssjöfart i dessa områden innebär stora möjligheter för ett mer miljöeffektivt och robust, svenskt transportsystem.

Den 7 mars visar Avatar upp sitt demoprojekt i Vänersborgs Hamn. Se PDF nedan för program och info om hur man anmäler sig.

Attachments: 

Program och inbjudan till Avatar Logistics demoprojekt.

Related content: 


Dela på
Senaste nytt