Skip to main content

Unik hamnkonflikt kan ge oåterkalleliga skador

19 september 2018

Hamnkonflikten vid APM Terminals i Göteborg är unik i sitt slag och kan ge oåterkalleliga skador. Det skriver Lighthouse postdoktor Marta Gonzalez-Aregall, verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i en rapport som kom i juni.

Sedan början av året har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med SSPA granskat hamnkonfliktens effekter utifrån ett logistiskt perspektiv. Projektet består av flera delar och ska slutredovisas i september 2019. I en delrapport som Lighthouse postdoktor Marta Gonzalez-Aregall jobbat med har konflikten samt dess logistiska konsekvenser beskrivits.

Unik konflikt
Även om det har skett konflikter i andra hamnar i världen är konflikten i Göteborgs hamn unik kommer Marta Gonzalez-Aregall fram till. För det första skiljer sig det svenska hamnsystemet från andra länders hamnsystem eftersom det är kopplat till den svenska arbetsmarknadsmodellen och ett problem i en specifik sektor får effekter på hela arbetsmarknadsmodellens giltighet. För det andra kan endast ett förbund ha kollektivavtal med arbetsgivaren samtidigt som andra fackföreningar kan strejka.

Medan många andra länder har bra förbindelser via flera hamnar är den svenska ekonomin dessutom beroende av Göteborgs hamn och därför mer sårbar. Hamnen konkurrerar direkt med andra hamnar och trafikslag och som en konsekvens kan företag och myndigheter komma att ändra sina investeringar när hamnen drabbas av störningar.

Risk att jobb försvinner
Framtiden för hamnkonflikten i Göteborg är oförutsägbar men dess negativa konsekvenser är oåterkalleliga, skriver Marta Gonzalez-Aregall. Det är inte självklart att företag som ändrat sina transportvägar till andra hamnar och trafikslag återkommer till Göteborgs hamn och det finns en reell risk att jobb försvinner. Ökad trafik till andra svenska hamnar och trafikslag leder till att gjorda infrastrukturinvesteringar inte används fullt ut, menar hon.

Marta Gonzalez-Aregall ser inte hur nuvarande svensk lagstiftning kan lösa problemen utan ser det som en nödvändighet att reformera politiken så att den harmoniserar med EU:s regelverk.

Läs hela rapporten här:
https://gup-server.ub.gu.se/v1/asset_data/207467


Dela på