Skip to main content

UPPDATERAÅterupplev vårt Vatten i staden-seminarium

10 mars 2016

(FATTAS INNEHÅL, SE www.lighthouse.nu)

Vad skulle hända om det var lika naturligt att ta båten till jobbet som bussen? Vilka möjligheter finns i en stad där vattentransporter avlastar tät stadstrafik och där det är lika självklart att färdas på vatten som på gator och vägar? Här kan du se hela seminariet om urban sjöfart.

Seminariet arrangerades av Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige.

Dagens program:

10.00
Utmaningar och möjligheter med vattenburna transporter i staden
Jim Sandkvist, Senior Advisor, SSPA Sweden AB

Kollektivtrafikens miljömål och utmaningar
Leif Magnusson, strateg, VGR

Finns samhällsekonomiska vinster med att använda vattnet för gods- och persontransporter?
Karl Garme, forskare, KTH

Hur ser de logistiska utmaningarna ut för miljövänlig urban sjöfart?
Anders Werner, rederichef, Färjerederiet

Hur kan nya bränslen bli en möjliggörare för urban sjöfart?
Bengt Ramne, Professor of the Practice, Chalmers tekniska högskola/Scandinaos

DenCity - Attraktivare städer genom smartare (sjö-)transporter?
Martin Svanberg, SSPA Sweden AB

12.00 Lunch

13.00
Utblick Norge - Vad kan Sverige lära av utvecklingen i grannlandet?
Mikael Johansson, DNV GL

Göteborg 2050 - en stad som utnyttjar närheten till vattnet?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad

Paneldiskussion - Vatten i staden – barriär eller tillväxt?
Niklas Arvidsson, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Ellinor Svensson, fraktchef och kvalitetschef, Styrsöbolaget
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
Ulf Eriksson, vice ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Leif Magnusson, strateg, VGR

14.30 Slut

Moderatorer:
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen
Jim Sandkvist, Senior Advisor, SSPA Sweden AB


Dela på