Skip to main content

Uppsatstävling om färjesjöfarten betydelse

29 mars 2017

Studenter vid svenska högskolor och universtitet har chans att vinna 10 000 kronor för sin uppsats.

Uppsatstävlingen har utlysts av Svensk Sjöfart och är en gåva till Stenas koncernchef Dan Sten Olsson på hans 70-årsdag. I utlysningen skriver Svensk Sjöfart bland annat:

"Årligen reser 27,6 miljoner passagerare med passagerarfärjor och långt över 100 000 enkelturer utförs till 24 olika hamnar i nio länder.

Den framtida utvecklingen av färjesjöfarten är nödvändig för Sverige och vi efterlyser nu spännande analyser av hur framtiden kan komma att se ut både kommersiellt och avseende hållbarhetsfrågor."

Prissumman, 10 000 kronor, ges till bästa akademiska uppsats på kandidat- eller magisternivå inom ämnesområdet "Färjesjöfartens framtida betydelse för Sverige".  För att uppsatsen ska komma ifråga för priset krävs att den är godkänd av det akademiska lärosätet och att ansökan kommit in till Svensk Sjöfart senast 15 feb 2018.

Se mer i PDF-bilagan här nedan.

Attachments: 

svensk_sjofarts_uppsatstavling.pdf


Dela på
Senaste nytt