Skip to main content

Utlysning: 45 miljoner till energieffektivisering i transportsektorn

26 januari 2017

Energimyndigheten utlyser 45 miljoner kronor inom programmet Energieffektivisering i transportsektorn. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska tydligt bidra till ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Sista ansökningsdag är 15 mars 2017.

Inom transportsektorn finns stor potential till energieffektivisering. Utlysningens syfte är att ta fram ny kunskap genom forskning, utveckling och demonstration av nya innovativa lösningar. Projekten ska bidra till att denna potential uppnås.

Energimyndigheten har identifierat ett antal utmaningar för att uppnå ett energi- och resurseffektivt transportsystem. Ansökningarna ska inriktas mot en eller flera av dessa utmaningar:

  • Hur löser vi transportbehoven på ett energieffektivt sätt, ex genom överflyttning till energieffektivare transportsätt?
  • Hur kan samhällsplanering användas för att ge förutsättningar för ett energieffektivt transportsystem?
  • Vilka drivkrafter till förändring av beteenden finns hos individer och organisationer för att bidra till ett energieffektivt transportsystem?
  • Hur kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas för utvecklingen av energieffektiva person- och godstransportlösningar?
  • Hur kan befintliga person- och godstransportlösningar energieffektiviseras?

Läs mer hos Energimyndigheten.


Dela på