Skip to main content

Utlysning: Pengar att söka för större pilot och demonstrationsprojekt

20 mars 2017

Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom prioriterade områden. Större pilot- och demonstrationsprojekt är projekt som söker över cirka 10 miljoner kronor i stöd.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in.
Ansökningarna bedöms i konkurrens vid flera tillfällen under året. Sista dag att lämna in ansökningar till de olika omgångarna är enligt tidplanen nedan.

Aktuella datum för inlämning av ansökningar:

11 maj 2017, kl. 17:00
24 augusti 2017, kl. 17:00
21 september 2017, kl. 17:00
19 oktober 2017, kl. 17:00
16 november 2017, kl. 17:00

Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom 3-6 månader.

Related content: 

Energimyndighetens utlysning


Dela på