Utlysning: Utveckla Västsveriges konkurrens­kraft

20 juni 2017

Den 15 juni öppnar Tillväxtverket utlysning 2017:2 inom det västsvenska strukturfondsprogrammet (ERUF) och stänger mitten av september. Samtliga insatsområden är öppna och det finns inga beloppsbegränsningar.
Ansökningar kopplade till Digitalisering beaktas särskilt.

De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:

  • stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
  • främja en hållbar stadsutveckling

För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är små och medelstora företag.
Insatsområde 1 Samverkan inom forskning och innovation 45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan företagen, akademi och forskningsinstitut.
Insatsområde 2 Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
Insatsområde 3 Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.

Läs mer på VGR:s EU-portal samt Tillväxtverkets hemsida.

Related content: 

Tillväxtverket: Utveckla Västsveriges konkurrens­kraft


Dela på

NYHETSBREV

Missa inte vårt nyhetsbrev så att du kan hålla dig uppdaterad så fort det kommer något nytt.


OM LIGHTHOUSE

© LIGHTHOUSE.NU
Publisher: Åsa Burman
info@lighthouse.nu

Integritetspolicy / dataskyddspolicy

POSTADRESS

Chalmers tekniska högskola AB
Lighthouse
412 96 Göteborg, Sweden

BESÖKSADRESS

Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3A
Göteborg


Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn.

Webbplats av Joomlaproffs.se