Skip to main content

VGR satsar på sjöfartsforskning och innovation i Lighthouse

28 april 2022

Lighthouse har tilldelats 9 miljoner kronor i projektstöd av Västra Götalandsregionen. Stödet löper över 4,5 år och i takt med Lighthouse tredje fas där ambitionen är att verksamheten ska växa med fler medlemmar och mer samverkan kring forskning och innovation om hållbar sjöfart.

– Det är väldigt roligt att VGR har förtroende för oss och vill fortsätta stödja vår verksamhet, säger Åsa Burman, Verksamhetschef på Lighthouse.

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export, omsätter 90 miljarder om året och sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter och akademi. Visionen om en hållbar och klimatneutral sjöfart som även i framtiden tryggar landets försörjning och ger rätt förutsättningar för exportindustrin börjar med sjöfartsforskning och innovation.

– Lösningar för omställning av den internationella sjöfarten är fortsatt ett viktigt område där svenska aktiviteter koncentreras till västkusten och där Lighthouse bidrar genom att vara den centrala noden i utvecklingen, säger Anders Carlberg, avdelningschef FoUU, Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har bidragit till Lighthouse finansiering sedan plattformen startade 2015 och innan dess var man med och byggde upp sjöfartsforskningen i Göteborg.

– Man har också varit engagerade i Lighthouse verksamhet, inte minst i den strategiska utvecklingen. För oss och den svenska sjöfartsforskningen är VGR en viktig finansiär som förstår att utmaningarna vi står inför inte är lösta bara för att man gått in med medel i fem år. Statliga finansiärer kan snabbt skifta fokus på vad som ska forskas på beroende på politiska vindar och trender. VGR tar ett stort ansvar för utvecklingen i Sverige, säger Åsa Burman.

Projektstödet innebär att Västra Götalandsregionen tilldelar Lighthouse två miljoner kronor per år, från 1 juni 2022 till och med 2026.

Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Medlemmar är: Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, VGR, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Chalmers, Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet,  IVL Svenska miljöinstitutet, RISE, SSPA, Svenskt Marintekniskt Forum och VTI.


Dela på